Vizija, misija i vrednosti

Vizija-i-vrednostiVizija

Da budemo konsalting praksa sa najviše uspešnih promena u organizacijama.

Misija

Pomažemo organizacijama da rastu radeći prave stvari i gradeći dugoročna partnerstva.

Vrednosti

Vrednosti koje mi u Human Consultingu podstičemo:

• Integritet

• Poverenje

• Inovativnost

• Učenje