Razvoj menadžerskih veština

Iako su na istom hijerarhijskom nivou u organizaciji, nemaju svi menadžeri jednako razvijene veštine. Zato je pre bavljenja bilo kakvim razvojem zaposlenih, važno utvrditi trenutni nivo veština a zatim na osnovu rezultata odrediti koje konkretne veštine je potrebno razvijati.

Ovaj program je namenjen srednjem menadžmentu.

Poslednji korak u ovom programu je tumačenje rezultata sa konsultantom. Na ovom susretu radi se na:
•    Približavanju rezultata izveštaja učesniku
•    Prihvatanju rezultata izveštaja od strane učesnika
•    Podsticanju želje za radom na promeni

Najčešće je individualni razvojni plan ishod ovog susreta sa konsultantom.
Najveća prednost ove procene je utvrđivanje potreba za obukom i razvojem. Ona predstavlja osnovu za kreiranje individualnih razvojnih planova. Ova procena smanjuje broj učesnika na obukama time što utvrđuje na koje tačno obuke je potrebno slati svakog zaposlenog. Samim tim, učesnici pohađaju obuke koje konkretno targetiraju njihove slabije razvijene veštine. Ovo podiže i motivaciju učesnika jer pohađaju obuke koje su im zaista neophodne za dalje napredovanje.


Razvoj

U zavisnosti od rezultata procene, učesnik se upućuje na radionice. Sledi primer nekih od mogućih tema radionica:
•    Uvod u menadžment
•    Davanje povratnih informacija
•    Rešavanje problema
•    Postavljanje ciljeva
•    Planiranje
•    Upravljanje konfliktima
•    Timski rad
•    Veštine komunikacije
•    Delegiranje
•    Upravljanje stresom
•    Upravljanje učinkom i dr.


Evaluacija

Merenje menadžerskih veština, ponavlja se posle godinu dana intenzivnog razvoja. Rezultati evaluacije porede se sa rezultatima s početka razvoja i analiziraju se oblasti/veštine u kojima je došlo do napretka i pravi se novi razvojni plan za one oblasti koje učesnik želi dalje da usavršava.