Razvoj veština na radionicama

Radionice Human Consulting-a se razlikuju od klasičnih obuka po tome što svaka podrazumeva korišćenje pouzdanih i validnih alata ili simulacija vezanih za temu radionice.

Razvoj-vestina-na-radionicamaRadioničarski rad podrazumeva:

•    Rad u grupama
•    Interaktivan pristup u radu sa polaznicima
•    Korišćenje validiranih simulacija (preživaljavanja, poslovnih, izazova) ili asesmenata
•    Praktične primere iz prakse
•    Vežbe

Učenje u grupi podiže motivaciju učesnika i pruža mogućnost za rad na razvoju veština potrebnih za grupno donošenje odluka i rešavanje problema. Uz vežbe i simulacije stimuliše se interakcija i učenje unutar grupe, a ishod radionice je uvek usmeren na praktične probleme i izazove sa kojima se zaposleni sreću svakodnevno u radu.

Human Consulting vodi radionice na sledeće teme:

•    Veštine komunikacije
•    Razvoj tima i timskog rada
•    Rešavanje konflikata
•    Efektivno vođenje sastanaka
•    Planiranje projekata
•    Rešavanje žalbi klijenata
•    Mentorstvo
•    Osnove liderstva
•    Konstruktivno pregovaranje
•    Strateško planiranje
•    Organizacione promene
•    Upravljanje učinkom
•    Kritičko razmišljanje
•    Donošenje etičkih odluka
•    Upravljanje projektima