Promena organizacione kulture

Promena-organizacione-kutlure-I-unapredjenje-efektivnostiAnaliza i procena

U procesu analize i procene, radi se merenje organizacione kulture.

Merenje organizacione kulture daje:

• Poređenje idealne (željene) i trenutne kulture organizacije
• Poređenje vaše trenutne kulture sa prosečnim rezultatom drugih organizacija i sa organizacijama koje imaju dominantno konstruktivne kulture
• Rezultate uzročnih faktora koji oblikuju trenutnu kulturu
• Rezultate ishoda kao što su zadovoljstvo, motivacija, potencijalna fluktuacija, stres, timski rad, prilagodljivost spoljašnjem okruženju, kvalitet proizvoda/usluga i dr.
• Rezultate za svaku podgrupu (po sektorima ili drugim kriterijumima kao što su starosno doba, staž, pol itd.)
• Korelacije između određenih uzročnih faktora ili poluga promena i stilova ponašanja ili kulturnih normi
• Korelacije između kulture i ishoda
• Smernice za planiranje promene kulture


Promena

Promena organizacione kulture i unapređenje efektivnosti je dugotrajan proces koji zahteva spremnost ključnih ljudi u organizaciji na sprovođenje velikih organizacionih promena. Pravac promene organizacione kulture utvrđuje se na osnovu idealne (željene) kulture, a unapređenje efektivnosti na osnovu korelacija između uzročnih faktora i kulture, kao i ishoda i kulture. Ne postoji univerzalno rešenje za promenu već se ta rešenja osmišljaju u skladu sa trenutnom, idealnom organizacionom kulturom, rezultatima po uzročnim faktorima i ishodima i prema potrebama klijenata.

Neki od elemenata akcionog plana mogu biti:

• Razvoj liderstva
• Razvoj menadžmenta
• Strateška radionica sa rukovodstvom
• Redizajn organizacione strukture ili nekih elemenata (sistem nagrađivanja, sistem upravljanja radnim učinkom i dr.)
• Unapređenje komunikacije naviše
• Timski razvoj
• Razvoj menadžerskih veština i dr.


Evaluacija

Za značajniji pomak promene pravca organizacione kulture potrebno je bar dve godine posvećenog rada ključnih ljudi u organizaciji. Nakon što se akcioni planovi realizuju, sledi evaluacija tj. ponavlja se merenje organizacione kulture i efektivnosti. Novi rezultati se porede sa ranijim rezultatima i tim za promene osmišlja smernice za nastavak razvoja.

Promena organizacione kulture je stalan proces. Organizacionu kulturu je stalno potrebno menjati, poboljšavati i usmeravati u željenom pravcu.