Razvoj timskog rada

Svrha rada u timovima jeste postizanje rezultata koji su bolji od individualnih. Efektivan timski rad predstavlja težnju svake organizacije, a često smo svedoci kontraproduktivnih efekata lošeg timskog rada na učinak i organizacionu klimu. Da bi tim postigao sinergiju i davao dobre rezultate, potrebno je da bude ispunjen niz preduslova.

timski-radProcenom timske dinamike i sinergije:

•    Analizira se komunikacija unutar tima
•    Analizira se pristup zadacima u timu
•    Meri se kvalitet pri rešavanju praktičnog problema
•    Uči se o timskoj sinergiji i o veštinama koje su neophodne da bi se ona postigla

Merenjem timske sinergije procenjuje se da li je timski rad bio efektivan, tj. da li je timsko rešenje bilo bolje od individualnih rešenja. Merenje timske dinamike daje uvid u interakciju između članova tima, kako su komunicirali, da li su podržavali jedni drugi, nadovezivali se na tuđe ideje ili su ih kritikovali, protivili se svim rešenjima ističući samo sopstvena rešenja, da li su lični ciljevi bili stavljeni ispred timskih i dr.

Merenje timske sinergije se radi kroz merenje kvaliteta grupnih rešenja i odluka uz različite simulacije. Učesnici dobijaju određenu situaciju koju treba da reše, najpre individualno, a zatim u okviru tima. Efektivan timski rad donosi rešenja koja su daleko bolja od svih individualnih.