Organizacioni razvoj

Svakoj organizaciji je potrebna adekvatna struktura koje će podržavati njene aktivnosti, a s druge strane, i odgovarajuća organizaciona kultura koja će efektivnost organizacije dovesti do maksimuma.

U nastavku je prikazan naš model organizacionog razvoja. Našim klijentima pomažemo na unapređenju:

• Organizacione kulture i/ili
• Organizacione efektivnosti
• Usluge ka klijentima

organizacioni-razvoj-dijagram

Organizaciona kultura predstavlja skup zajedničkih vrednosti, uverenja i pretpostavki koje oblikuju i usmeravaju ponašanje zaposlenih prema ljudima i pristup zadacima. Tako organizaciona kultura određuje:

• Način na koji obavljamo poslove
• Način na koji zaposleni reaguju pod stresom ili pritiskom
• Način na koji se donose odluke u organizaciji
• Šta je „normalno" u organizaciji
• Šta se nagrađuje u organizaciji
• Šta je potrebno da „preživimo" ili opstanemo u organizaciji


Organizaciona klima je ishod organizacione kulture. Neki od klimatskih ishoda su:

• Motivacija
• Namera da se ostane u organizaciji
• Zadovoljstvo
• Stres
• Nesigurnost posla
• Timski rad
• Prilagodljivost spoljašnjem okruženju i dr.


Na ove ishode moguće je uticati isključivo promenom organizacione kulture.